شرایط حریم خصوصی و امنیت برنامه:

قوانین و مقررات برنامه شامل موارد زیر است. هرگونه تخطی از موارد زیر برعهده کاربر می‌باشد و مدیریت برنامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.


تمامی حقوق برای اپلیکیشن mivan محفوظ است